The Soundtrack of Your Life :)

Vårterminen 2018

Projekt: Soundtrack of Your Life!

Kärt barn har många namn sägs det. Och den texttyp som vi ska börja att titta närmare på nu kan kallas låttext eller musiktext, men också poesi eller lyrik. Den här sortens texter kan vara genreöverskridande och vara knepiga att definiera och trycka in i genrer.

Musiken omger oss överallt i samhället idag. Ofta finns den i bakgrunden när vi är ute och handlar, tränar eller besöker någon idrottsarena. Dessutom väljer vi ofta själva att lyssna på musik via mobil eller annan typ av spelare när vi kan. Du lyssnar säkert på en hel massa låtar varje dag.  Jag skulle tro att du till och med har en låt för olika tillfällen. Just nu kanske det är en låt som du bara måste höra flera gånger om dagen för den får dig att må så himla bra, eller får dig att minas något som du varit med om.

I den här korta filmen berättar jag mer om vad jag tänker att vi ska göra. Jag berättar självklart mer om allt och svarar på alla dina frågor på våra lektioner!

I filmen här ovan visar jag en lista på låtar som förslag (om du inte kommer på någon egen låt). Men jag ser så klart helst att du väljer helt på egen hand eftersom då är det en text som berör och inspirerar dig just nu.

Jag har lyssnat och läst en låt av Nilkas Strömstedt som heter Väntar. Jag har analyserat, eller tolkat den. Här är mitt exempel att härma:
Väntar av Niklas Strömstedt – min analys

Vi ska alltså samtala om, reflekta kring och analysera Your Soundtrack!
Det gör vi så här: Jag delar in er i grupper om max tre elever.

Gruppen gör så här:
Lyssna på en låt i taget.
Reflektera kring och diskutera era låtars tema, budskap och innehåll.
Skriv ner stödord för att minnas.
Hjälps åt att översätta den om den är på engelska.
Vad har låten för syfte och mottagare?
I vilka sammanhang passar texten?
Vilket bildspråk hittar du?
Vilka rörelseverb hittar du?
Vilken känsla förmedlas i låten?
Varför gillar du den just nu?

OBS! Anteckna när ni samtalar om just din låt, så du får ett riktigt bra underlag till den analys av din låt som du skriver.

Du som elev ska alltså göra det här:
1. Välj en låt som du gillar på grund av texten.
2. Spela upp den för två klasskamrater. Diskutera låtens budskap och tema med dem.
3. Tolka den, analysera den. Skriv ner dina tankar.
4. Lämna in analysen till Bodil.

Visesiskolan 🙂


Andra veckan i januari

SYFTE: ATT SKRIVA TEXTER FÖR OLIKA SYFTEN OCH SAMMANHANG

Nu kommer vi till nästa texttyp, nämligen novellen. Huvuduppgiften blir nu att skriva en egen novell baserad på låten du valde att analysera.

Vi kommer att läsa många noveller under den här perioden. Jag läser några högt  för hela klassen men ni kommer även att läsa noveller i grupper och samtala om dem. Vi ska alltså riktigt bada i noveller, så att du blir helt säker på hur en sådan ska skrivas.

Tillbaka till uppgiften nu då. Du ska alltså använda den låt du redan valt och skriva en novell där du har hämtat inspiration från texten. Du behöver inte följa handlingen i låten, utan du kan fritt låta dig inspireras av en viss del av texten, en enda mening, låtens titel, låtens budskap eller helt enkelt den känsla låten förmedlar till just dig.

Din novell ska vara datorskriven, och skrivas som googledokument i din mapp i svenska i Driven. Du kommer att kunna arbeta en hel del med novellen i skolan. Jag vill att din novell är minst en datorskriven sida (Times, stl 12).

Skriv ett handskrivet utkast i din skrivbok, eller på lösblad först, och be din bänkgranne komma med respons. Ett utkast är detsamma som en skiss när du tecknar, alltså något som du bearbetar och förbättrar för att få det så bra som möjligt. Naturligtvis hjälper jag till om du kör fast!

Du som elev ska alltså göra det här:
1. Skriv en novell baserad på din låt.
2. Låt din bänkkamrat läsa ditt utkast – få tips på förbättringar. 
3. Läs din bänkkamrats utkast – ge tips på förbättringar.
4. Bearbeta din text. Se filmen granska din novell nedan.  Skriv färdigt. Lämna in. 

Titta på filmen innan du kommer till lektionen så att du kan använda lektionstiden riktigt väl 🙂

Visesiskolan 🙂


Tredje veckan i januari (tror jag…)

Nu är du i full gång och du jobbar med olika texttyper.  Du har valt ut en låt som betyder mycket för dig just nu och du har översatt den och analyserat den. Du har alltså reflekterat kring vad låten har för syfte, vem som är tänkt mottagare och i vilka sammanhang den passar in. Du har dessutom beskrivit vad den handlar om och vad den har för tema.

Den texttyp du övar dig på nu är novellen. Här följer en kort beskrivning av novellens delar. Se på filmen innan du kommer till lektionen så fortsätter vi arbetet i skolan.

Tips för att skriva novell:

En novell är relativt kort. Det som händer brukar utspela sig under en kortare tid. Berättelsen innehåller ett fåtal personer.

Genretypiska drag:

I texten finns påhittade människor och händelser. Författaren vill kanske roa, skrämma eller göra läsarna nyfikna.

I berättelsen finns ofta konflikter eller problem som personer måste hantera och lösa på något sätt.

Texten innehåller beskrivningar av personer och miljöer. Människornas känslor och tankar gestaltas och beskrivs tydligt och ingående.

Du kan skriva i tredje person, som en allvetande berättare. Till exempel: ”Kvinnan lutade sig mot grabben. Hon sa till honom att hon var glad att kunna hjälpa till.”

Språk:

Man skriver ofta i dåtid (preteritum). Men det går att välja andra tempus också.
Rörelseverb är vanliga: sprang, vaknade, mördade.
Tankeverb och känsloverb: tänkte, undrade, kände, anade.
Adjektiv (beskrivande ord) är vanliga: vacker, trevlig, otäck.
Tidsord: På eftermiddagen, under kvällen
Bindeord: eftersom, men, därför att…
Dialoger förekommer ofta.

För en riktigt fin novell krävs också en hel del kryddor!
Peppra texten


Här är en länk till en wikisida med svenska noveller vi kommer att läsa en del ifrån för inspiration 🙂 Svenska noveller Wikisida

Även den här länken är en resurs för oss: Noveller för högstadiet och gymnasiet

Läs gärna en eller flera noveller på egen hand för att hämta inspiration. Det är ju trots allt genom att se hur andra har gjort som du kan bli bättre på att skriva. Vi har flera fina novellsamlingar att ta fram här på skolan, till exempel Kulor i hjärtat och Het som finns i biblioteket.

Visesiskolan 🙂Senare under perioden…
Litterärt samtal om noveller 🙂

Idag  läser vi en sista novell: Att döda ett barn skriven av Stig Dagerman. Därefter är det dags att samtala om de noveller vi har läst, härmat, lyssnat på och lärt av.

Novellerna är Ett halvt ark papper skriven av August Strindberg, Kostym skriven av Ninni Holmqvist och Att döda ett barn skriven av Stig Dagerman.

Följande frågor är till stöd. Förklara, motivera och resonera:

Vilken novell tyckte vi hade den mest intressanta handlingen?
Vilken hade det mest intressanta språket?
Vilken novell lärde vi oss mest av? Diskutera främst budskap och språk.

Vilket grepp typiskt för genren novell var svårast att följa? Då lyfter ni begrepp som parallellhandling, vändpunkter, tillbakablickar, framåtblickar.

Om du fick chansen att prata med författaren – vad skulle du då vilja säga till henne eller honom?

Vi samtalar i de grupper som vi hade på nationella provet 🙂 Vi ses i skolan!

 

 


Bild på tavlan med tidsramar och (år 2016) deadline:

Planering novellen tidsramar
Planering novellen tidsramar

Vi ses i skolan 🙂

Vårt öppna klassrum – vi lär av varandra

Hoppa till verktygsfältet