Litteraturens historia

Litteraturens historia VT-18

Vi läser om kärleken, striderna och livet i västerländsk litteratur genom tiderna och över gränser. Här är vår arbetsplan/pedagogiska planering 🙂

Arbetsplan: 

I mötet med olika texter… ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Vad gjorde ungdomar förr när de inte kunde spela dataspel eller kolla på serier? Vad drömde de om? Vad skrämde dem? Hur tänkte de sig att framtiden skulle bli? Det här är några av de frågor som du kan få svar på genom att läsa berättelser skrivna för länge sedan…

Vad ska vi göra nu? Läsa berättelser ur antologin Svenska idag Från Gilgamesh till Guillou. Vi läser gemensamt om en författare och en berättelse ifrån varje epok, från Forntiden fram till och med Realismen. Ibland i grupp eller i par. Efter varje berättelse finns ett antal uppgifter – jag väljer ut någon för er att samtala om, eller för dig att redovisa för dina klasskamrater.

Varför gör vi det här? I svenska ska du läsa och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Hur ska vi göra det? Du ska alltså läsa olika utdrag ur romaner, samt om författare från olika delar av världen. Vi ska samtala om och reflektera kring hur livet var för ungdomar förr på skilda platser i världen. Du ska göra fem olika typer av redovisningar. Här är den första.

Uppgift 1: Läs om författaren och läs texten hen har skrivit. Därefter gör du en Post-It-analys utifrån min mall och använder mina startfraser:

Jag undrar…  (Tolka. Dra slutsatser om fortsättningen. Förutsäg vad som ska hända i texten.)

Om det var jag… Jag känner igen mig i… Jag känner inte igen mig i…(Reflektera. Jämför. Generalisera. Koppla texten till dig själv, andra människor, samhället och dra slutsatser.)

Jag tycker att… (Argumentera för din åsikt.)

Jag kände mig nära huvudkaraktären/händelsen när… (Beskriv stil, miljö, personer till exempel.)

Det är svårt att förstå att… Vad betyder det att…(Problematisera. Värdera berättelsen. Granska kritiskt.)

Citat – Tanke (Välj ett stycke ut texten och koppla en tanke till det. Reflektera.)

Jag har lärt mig av texten/berättelsen/historien att(Fundera kring ditt eget lärande av berättelsen.)

Syfte i ämnet svenska: I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Centralt innehåll: Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Här följer de klipp vi tittar på ur serien Hej litteraturen ifrån UR.se. Klippen ligger vecka för vecka som vi ser dem – med början i Antiken.

Efter varje klipp följer även en bild på veckans uppgift. Efter Antiken ligger alltså uppgift 1 som är analysmodellen/de frågor du använder när du skriver din POST-IT-analys (och som även står här ovanför).

Vecka 6: Vi ser ett klipp om Antiken ur ”Hej Litteraturen”

Antiken

Byggstenarna till din analys

Vecka 8: Vi ser ett klipp om Medeltiden ur ”Hej Litteraturen” här:

Medeltiden

Uppgift 2:
Efter filmen läser du sidorna 40 – 54 och gör fråga 1 på sidan 55. Gör en lista på det du känner igen ifrån andra sagor och jämför din lista med dina klasskamraters listor.

Efter lektionen: Lämna in listorna till min vikarie. Jag vill läsa dem 🙂

Vecka 9: Vi ser ett klipp om Renässansen ur ”Hej Litteraturen”

Renässansen

 

Vecka 12: Vi ser ett klipp om upplysningen. Under upplysningen hyllades förnuftet och kunskapen. Människor litade till sin egen tankes kraft och ifrågasatte om det makthavarna alltid hade rätt.
Uppgift 3: Du läser texterna från upplysningstiden och besvarar frågorna och reflekterar på den vanliga sidan under rätt epok här: En klassiker på Bleket

Upplysningen

Vecka 13: Vi ser ett klipp om romantiken. Den epok som följde efter upplysningen kallas för romantiken. Nu får poesin lika hög status som vetenskapen hade haft under upplysningen. Människor söker sig bort från vetenskap och regler och söker sig till fantasi, passion och verklighetsflykt.

Romantiken

Byggstenarna till din analys

Här är matrisen för ”att utveckla ditt resonemang”. Nu är det dags sitta i grupper och läsa varandras analyser, diskutera, resonera och ”matrisa” dem efter den här mallen!

IMG_1274

 

 

Vårt öppna klassrum – vi lär av varandra

Hoppa till verktygsfältet