#9Aläser

Tänk dig att varje dag vakna upp i en ny kropp – tjock, smal, vit, svart, tjej, kille – och hamna i ny familj med nya vänner – och ingenting varar…

Första läsningen med klassen i årskurs 9. Vi ska fortsätta läsa, prata, lyssna och skriva både ensamma och tillsammans 🙂 Du lånar boken på skolbiblioteket!

Visesiskolan 🙂

v.45

Den här veckan är det boksamtal/bokpodd på fredag för grupp 1 och på måndagen efteråt för grupp 2. Grupperna delar jag in er i och ni får veta dem i skolan.

Diskussionsunderlaget vi använder när vi samtalar är alla de fina frågor ni har samlat ihop på våra Padlettar och i Driven. Helt perfekt!

Se till att boken är utläst tills på fredag! Jag ser verkligen fram emot intressanta samtal 🙂

En läsare upplever 1000 liv mer än andra!

v. 42

Fredag. Vi reflekterar vidare och lyfter frågor till boksamtal. Här är en ny fråga på en ny padlet.

Gjord med Padlet

 

Vi läser vidare i romanen om En. Tyst läsning 10-15 minuter. Därefter reflekterar du kring frågorna på padlet-sidan här:

Gjord med Padlet

 

Idag måndag går lektionen ut på att ställa frågor kring texten, att reflektera kring berättelsen. Efter högläsningen börjar vi med en stunds tyst reflektion. Då använder du frågorna i bilden här nedan och antecknar dina tankar på ett eget papper.

Därefter ska vi arbeta i basgrupperna efter en struktur som kallas Bygga en triangel. Den går i korthet ut på att ni tillsammans ska välja de tre funderingar, reflektioner eller åsikter som ni gemensamt kan stå bakom. Jag förklarar närmare på lektionen imorgon bitti, men har lagt en bild som illustrerar strukturen Triangeln direkt under bilden med frågorna. Visesiskolan 🙂

Lässtrategi: Fråga Texten


v. 39

Hej bästa elever!
Idag har vi lektionen i svenska i B15 klockan 12.35 – 13.30.
Vi läser vidare i boken och skriver ett mikrokapitel. Max 80 ord! Ditt kapitel ska inledas med de här två fraserna:
Jag vaknar. Varje dag är jag någon annan.
 
Ditt kapitel ska avslutas med frasen: Jag blundar och önskar att jag ska få stanna.
 
 
Här finns fraser att böja bygga fram dina meningar med.
Idag är jag…
Jag ser mig omkring…
Jag har varit den här typen förut som…
Hens rum… Hens kläder… Hens föräldrar…

v.37-38

När du är klar med ditt höstprat kan du läsa vidare i Jag, En. Vi ska hinna klart kapitel 2 den här veckan. På fredag diskuterar vi händelserna i berättelsen i grupper. Då ska vi lyfta frågor som ni fått under läsningens gång.

Vårt öppna klassrum – vi lär av varandra

Hoppa till verktygsfältet