#9AGrammatik

Grammatik med 9A

Varför? ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.” (s. 222 Lgr11)

Vecka 49, 50 och 51

Imorgon torsdag tar vi en titt på satsschemat som vi nämnde kort på förra lektionen. Du gör ditt eget schema och fyller därefter i huvudsatser i schemat.

Här är de två korta videor vi börjar med.
Den första här tittar vi på imorgon bitti.


Den här nedanför såg vi i fredags. Kika på den om du inte har sett den ännu.

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.”

”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.”

”Syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.”

 

Vårt öppna klassrum – vi lär av varandra

Hoppa till verktygsfältet